kszdnsadkjdh

greenspun.com : LUSENET : MacKnowledge Q&A : One Thread

ghjghjghjghjghjghghgg

-- safaa Alnehar (macman@mail.tele.dk), January 18, 2001

Answers

ghjghjghjghjghjghghgg skyldes en tåblige procesor der ikke kan finde ud af skille mellem G,H og J, den skal skiftes ud.

-- Saad Al-Zubeidi (sape@mail.tele.dk), January 24, 2001.

Moderation questions? read the FAQ