ekstra øvelsestime

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Vi har fået tilbudt en ekstra øvelsestime, i stedet for den der blev aflyst i sidste uge! Vi har ikke fået svar fra Thomas, men er der stemning for det alligevel mandag den 15.1 eller tirsdag den 16.1 ?

-- Camilla Mortensen (camill@it-c.dk), January 14, 2001

Moderation questions? read the FAQ