Innlegg til Forum

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg har lagt merke til at en del av dere forsøker å svare på innlegg her på forum ved å ganske enkelt trykke 'reply' på mailen dere mottar. DETTE VIRKER IKKE!!!

Forum er ingen mailingliste. Det at dere mottar en mail er bare en ekstratjeneste bygget inn i dette systemet, og den er 'enveis'. Resultatet er at det er kun meg som mottar disse mailene (tror jeg) da det var meg som i sin tid opprettet dette forumet. Det kommer i hvertfall ikke frem på Forum.

Så vær så snill å ikke svar på mailene, men skriv det inn på forumet direkte.

Takk og godt nytt forum-år til alle.

Mvh Tina

-- Tina (tinanor@hotmail.com), January 06, 2001


Moderation questions? read the FAQ