Handle på internet

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg har surfet endel på internett og har lyst til å kjøpe meg nye løsbryster fra utlandet. Jeg er fra ett mindre sted i Norge og lurer litt på hvordan dette virker. Er det virkelig anonymt når leverandørern lover det? Varene må vel fortolles? Risikerer jeg å bli 'avslørt' på posten? Mitt mareritt ville vært om tollvesenet ringte meg på min arbeidsplass ):

Er det som har handlet via internet og vil dele sine erfaringer.

Venlig hilsen Kristin

-- Kristin (kristin85@hotmail.com), January 02, 2001

Answers

Anonymitet og toll og posten

Jeg har kjøpt sko over nettet fra USA. Den erfaringen jeg har er at det ikke er noe problem å handle på denne måten. De jeg har handlet med sender varene i nøytrale esker slik at folkene på posthuset ikke kan gjette var som er innenfor, med mindre det går fram av pakkseddel eller firmanavn. Navn som Sexy Shoe eller Shoecraft er nok ikke så vanskelig å gjette seg fram til....

I fortollingen er det større sannsynlighet for at pakken blir åpnet. Hvis pakkseddelen ligger inne i pakken, så må den åpnes. For betjeningen på Postens Godssenter (som ofte gjør denne tjenesten) må vite hvor mye varen koster, for så å beregne 10% toll av denne omregnet til norske kroner. Er pakken åpnet vil det ligge en beskjed om dette i pakke når du mottar den. Det har det gjort i mine tilfeller der dette er skjedd.

Jeg har aldri opplevd noen ubehageligheter med dette å hente en pakke på postkontoret (dit mine pakker havner). Jeg betaler bare tollen og momsen som oppkrav også er pakken min. Ingen spørsmål av noe slag.

Selvsagt kan det være forskjeller fra sted til sted, men dette er i hvert fall mine erfaringer. Ingenting å være redd for.

Ellen Synnøve Lien

-- Ellen Synnøve Lien (ellenslien@hotmail.com), January 03, 2001.


Moderation questions? read the FAQ