Infrapuna

greenspun.com : LUSENET : Valokuva / valokuvaus : One Thread

Hei!

Onko tavallisella kinofilmi järkkärillä mahdollista kuvata samanlaisia kuvia kuin lämpökameralla???

-- Jani Heikkinen (jani.heikkinen@ascom.com), January 02, 2001


Moderation questions? read the FAQ