Julehilsen

greenspun.com : LUSENET : Brystproteser : One Thread

Hei Marion med hele familien! Fin side dere/du har laget. Har også fått med meg diverse avisreportasjoer og tv-intervju. Må si at du er flink.. Dere får ha en fortsatt fin jul på toten og jeg håper inderlig vi får kommet opp og prøvd badestampen før det blir for varmt i været.

Finn med hele familien

-- Finn Kollstad (fkolls99@stud.hia.no), December 28, 2000


Moderation questions? read the FAQ