Handling

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Selv om jeg for egen del nok tilhører de som synes det ville ha vært greiere om jeg ikke hadde trang til å bruke dameklær, er jeg likevel full av solidarisk sympati for de bestrebelsene som gjøres for å lette livet for oss som befinner oss i dette området av den menneskelige erfaring.

Går man i en butikk med et rimelig avklaret forhold til egne preferanser er det min erfaring at de fleste ekspeditriser er både tolerante, vennligheten selv og sporty overfor noe de ikke skjønner noe av. De fleste kvinner er vel en smule overrasket og forfjamset over tanken på at de tross alt har noen privilegier i forhold til menn. Når så en mann signaliserer en tydelig interesse for noe som ikke har med makt, penger og status å gjøre er det naturlig å klø seg i hodet. Det fine med kvinner er at de ikke har så mye av den "ære og prestisje"-tenkningen menn har. De har dermed lettere for å omstille seg. Jeg vil gjerne sende en respektfull hilsen til særlig Marion på Kapp og Inger på Raufoss for fordomsfri og sporty opptreden.

God Jul, friskt mot og frimodighet framover!

-- Karin (karin@tranoy.online.no), December 23, 2000


Moderation questions? read the FAQ