if(true)

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Hvad foregår der her:

if(true) . .

-- Georg Beyer Clausen (beyer@it-c.dk), December 22, 2000

Answers

(1) Nej, true er ikke en variabel, men en konstant (ligesom 117 eller "Ole" er konstanter). Se planche 1-18.

(2) Der er aldrig nogen grund til at skrive

if (true) ordre
for det er helt det samme som at skrive
ordre
som Niels siger. Når det står i ekstraopgaven er det nok for at fremkalde eftertænksomhed, og det synes at være lykkedes.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 27, 2000.

Hmm, hvad er dit spørgsmål? if (true) stm1 else stm2 vil altid udføre stm1.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), December 27, 2000.

(1)refererer 'true' til en eller anden boolsk variable?

(2)hvis if(true) altid er 'true', hvorfor skulle man så bruge dette kodefragment? Eksemplet er taget fra et af de 4 ekstra opgavesæt.

mvh

Georg

-- Georg Beyer Clausen (beyer@it-c.dk), December 27, 2000.


Moderation questions? read the FAQ