Kontakt

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei alle vakre lesere av denne side Jeg vil gjerne ha kontakt med andre transer og jenter i nærheten av Tromsø for utveksling av erfaringer Ta kontakt 100% diskresjon fordres og loves Suss og klem, god jul og sånt ønskes dere alle

-- (jeanetth@spray.no), December 21, 2000

Moderation questions? read the FAQ