String til int

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Hej Peter,

Hvordan laver man en string til en integer? Jeg har et tekstfelt hvor der skal skrives en dato med tal, og den vil jeg så lave om til en int for at bruge tallet som søgekriterie i databasen.

Venlig hilsen Mette

P.S. if-sætningen virker fint nu hvor knaplytteren er på plads :)

-- Mette Bruhn-Pedersen (bruhn@inbound.dk), December 20, 2000

Answers

Hej Mette,

En String s kan konverteres til en int med Integer.parseInt(s), men jeg ved ikke om det virkelig er det du har brug for?

Hvis din dato er lagret som et felt af SQL-type DATE kan den f.eks. skrives i ISO-formatet 2000-12-20 i en SQL-ordre, dvs

SELECT * FROM aftale WHERE dato >= '2000-12-24'

Det giver alle aftaler som falder på eller efter juleaften i år. Husk anførselstegnene om datoen.

Hvis du lagrer datoen som et heltal 20001220 (SQL-type INT) så skal du selvfølgelig konvertere til int.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 20, 2000.


Moderation questions? read the FAQ