Downloading af postgresql.jar til JDK 1.1

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Hej igen, Vi har problemer med at downloade postgresql.jar fra hjemmesiden. Når vi trykker på linket får vi følgende fejlbesked: SmartUpdate failed. JAR archive has no installer file information.

Hvad skyldes det? Og hvordan kommer vi videre?

Desuden kan vores applet ikke starte, selvom den ligger i på mysql serveren. (klassen er med!) Den skriver bare ERROR. Skyldes det at vi ikke har kunnet installere postgresql jar?

Mette

-- Mette Bruhn-Pedersen (bruhn@inbound.dk), December 19, 2000

Answers

Netscape fucker det der postgresql.jar arkiv op. Brug Internet Explorer til at hente arkivet.

Ja, hvis arkivet mangler i public_html kataloget vil jeres applet med garanti ikke starte.

Vink: Kig i Communicator | Tools | Java Console efter fejludskrifter fra appletten. Hvis jeres applet kalder System.out.println() havner uddata også i Java Console; det er nyttigt for debugging.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 19, 2000.


Moderation questions? read the FAQ