Primærnøgler i Postgres database

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Hej Peter,

Vi har oprettet tabeller i Postgres ved hjælp af PsqlFrontend. Problemet er, at vi ikke kan se hvor og hvordan man opretter primærnøgler. Så hvordan gør man det??

Venlig hilsen Mette

-- Mette Bruhn-Pedersen (bruhn@inbound.dk), December 19, 2000

Answers

Response to Primærnøgler i Postgres database

Det er faktisk ikke nødvendigt at erklære en primærnøgle, men du kan gøre det nå du opretter tabellen på denne måde:

CREATE TABLE Vare (varenr INT PRIMARY KEY, ...)

Det laver automatisk et indeks på varenr i tabellen Vare. Du kan også lave indekset manuelt med

CREATE INDEX Vare_idx ON Vare (varenr)


-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 19, 2000.

Moderation questions? read the FAQ