Servletter og HTML

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Når en servlet genererer HTML-kode, afgrænser den (i servlettens programkode) javakoden fra HTML med (" "). Hvad gør man, hvis man i HTML-koden har brug for at bruge citationstegn? Det kan compileren nemlig ikke finde ud af.

Er der andre tegn Java har reserveret og man derfor ikke kan bruge?

Hilsen Helene

-- Helene (HMQ@wanadoo.dk), December 17, 2000

Answers

For at få et anførselstegn i en Java-strengkonstant skriver man \" altså baglæns skråstreg efterfulgt af anførselstegn.

Det samme gælder en række andre specialtegn: backspace (\b), tabulator (\t), linieskift (\n), enkelt anførselstegn (\') osv, se lærebogen side 58.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 17, 2000.


Til mit nedenstående svar vil jeg lige føje at for enkelt anførselstegn er man ikke tvunget til at skrive baglæns skråstreg (\') men kan klare sig med anførselstegnet (').

Det er nyttigt i SQL i Java:

query = "SELECT * FROM blah WHERE x = 'a' AND < 6"


-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 18, 2000.

Moderation questions? read the FAQ