.att-filformater

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

På gp-hjemmesiden linkes der til en introduktion i HTML. Herunder findes bla. koden til en formular, hvor man kan vinde en Lis og Per plade.

Vi har lavet en formular, der ligner denne, men har svært ved at håndtere det filformat, (.att) som formularen returnerer pr. email, når der trykkes submit.

Hvilke programmer associerer med dette format??

Mvh Henrik Jensen

-- Henrik Jensen (hfj@it-c.dk), December 17, 2000

Answers

Det normale er naturligvis at en formular kalder et CGI-skript eller en servlet (med ACTION=http:...), som gennemgået ved forelæsningen om servletter.

Det eksempel du omtaler sender i stedet en email (med ACTION=mailto:...), og den benytter ENCTYPE=text/plain for ellers er teksten ikke læsbar for mennesker.

Filefternavnet .att må være noget MS Internet Explorer finder på --- måske det betyder attachment?

Under alle omstændigheder er der tale om en helt almindelig ASCII-tekst som kan åbnes med et vilkårligt tekstbehandlingsprogram (DOS edit, javaedit, emacs, vi, WordPerfect, Word, WinEdit, ... hvad som helst).

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 17, 2000.


Moderation questions? read the FAQ