Knas med unikke numre i SQL-kald...

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Hjælp! Min applet "går i stå"...

Når man laver et ResultSet, har autogenereret et unikt nummer, og så eksempelvis skriver

ResultSet rs = st.getResultSet; int ordrenr = rs.getInt("ordrenr");

går appletten i stå.

Det hjælper heller ikke at skrive:

... int ordrenr = rs.getInt(nextval('ordrenr'));

Hvordan i alverden kan jeg få mit ordrenr frem?

... int kundenr = rs.getInt("kundenr");

-- Christian Staalby (staalby@it-c.dk), December 15, 2000

Answers

Prøv i stedet med noget der ligner dette:

 st.execute("select nextval('ordrenr')");
 ResultSet rs = st.getResultSet();
 int ordrenr = -1;
 if (rs.next())
  ordrenr = rs.getInt(1);
 else
  // du har en fejl
  ;   
 // Nu indeholder ordrenr det næste nummer, forudsat at der ikke
 // skete nogen fejl


-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), December 15, 2000.

Moderation questions? read the FAQ