Hvordan laver man en String om til en double?

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Findes der en syntaks, tilsvarende Integer.parseInt, som laver en String om til en double?

-- Christian Staalby (staalby@it-c.dk), December 14, 2000

Answers

Ja, men det er en tand mere indviklet:

new Double(s).doubleValue()

hvor s er en String.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 14, 2000.


Moderation questions? read the FAQ