Metode, der kan Šndre 'state' i en checkbox??

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Findes der en metode, der kan Šndre 'state' i en checkbox (som er en del af en checkboxgroup) fra 'on' til 'off' ved klik med musen. Vi °nsker, at brugeren skal kunne fravŠlge en valgt checkbox, efter at den er blevet valgt og kan ikke finde en metode til dette.

-- Niels Haaber (nielshaaber@yahoo.com), December 13, 2000

Answers

Response to Metode, der kan ├Žndre 'state' i en checkbox??

Når en Checkbox tilhører en CheckboxGroup kan man ikke afstille den ved at klikke på den.

Lad os for eksemplets skyld antage at Checkboxene bruges til at vælge eksamensform: så kunne man have to checkboxe `Skriftlig' og `Afløsning'. Den autoriserede løsning på problemet er så at tilføje en ekstra Checkbox til gruppen, som kunne være mærket `Ingen'. Så selvom man har valgt `Skriftlig' kan man altså fortryde og bagefter vælge `Ingen'. Hehe.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 13, 2000.


Moderation questions? read the FAQ