Spennende nisje

greenspun.com : LUSENET : Brystproteser : One Thread

Hei Marion, har funnet frem til din website. Du har akkyrat som jeg, funnet deg en spennende nisje. Jeg håper at din satsing på www bærer frukter.

Hilsen, Fokke (eier av http://www.amsterdam.no)

-- Fokke f van der Meer (fokke@os.enitel.no), December 12, 2000


Moderation questions? read the FAQ