Servletter & database

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Vi har via servletter nu fundet ud af at gemme data fra vores form i databasen. Nu vil vi gerne give hvert sæt data et autogenereret nummer og vi har forsøgt os med følgende:

String query = "INSERT INTO tbl_bestilling (bestilnr, fornavn1, efternavn1) VALUES ("; query += "nextval('seq_bestilling')"; query += "'" + Fornavn1 + "',"; query += "'" + Efternavn1 + "'";

Det virker dog ikke hvilket leder os til at tro at vi måske griber det forkert an.

-- Luise & Morten (luise@it-c.dk), December 12, 2000

Answers

Det ser fint ud, også det med nextval forudsat at seq_bestiling er oprettet. Dog mangler et komma efter nextval('seq_bestilling').

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), December 12, 2000.

Moderation questions? read the FAQ