Brug af metoderne decode og encode

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Jeg prøver at bruge metoden encode fra klassen java.net.URLEncoder og metoden decode fra java.net.URLDecoder i en servlet. Jeg har husket at skrive import java.net.* i starten af filen (og jeg har også prøvet med import java.net.URLEncoder og -Decoder). Javaedit vil imidlertid ikke oversætte programmet, og det giver følgende fejlmeddelelse ved oversættelsen: cannot resolve symbol - method encode (java.lang.String). Hvad gør jeg forkert?

-- Henrik Hansen (hih@it-c.dk), December 12, 2000

Answers

Du har nok skrevet encode("blah") i stedet for URLEncoder.encode("blah").

Import betyder at man kan udelade pakkenavn foran klassenavn (så du ikke behøver skrive java.net.URLEncoder.encode("blah")), men ikke at man kan udelade klassenavn foran statiske metoder.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 12, 2000.


Moderation questions? read the FAQ