TV/TS i Bergen

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Er det noe miljø for TV/TS i Bergen. Jeg er selv TS og ønsker å komme i kontakt med andre i samme bås. Og til alle TV/TS i Norges land ikke vær redd for å stå frem. Det blir sikkert litt oppstyr med det samme, men det går fort over.Folk skjønner at en er den samme person enten det er hun eller han som vises.Det har jeg erfart. HA EN RIKTIG GOD JUL OG ETT GODT NYTTÅR TIL ALLE VIDUNDERLIGE TV/TS I NORGES LAND. HILSEN JANNE

-- Janne Monsen (janne.mo@online.no), December 11, 2000

Moderation questions? read the FAQ