Hvor findes "Classpath"?

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Hvis man skal oversætte servletter på sin egen computer, nævnes det på projekthjemmesiden, at man skal installere arkivet servlet-2.2.jar på sin maskine og derefter nævne det i CLASSPATH.

Hvor finder man dette CLASSPATH og hvorledes nævner man det?

Hilsen Henrik Jensen

-- Henrik Jensen (hfj@it-c.dk), December 11, 2000

Answers

Under JDK 1.2 og 1.3 (og dermed på IT-Cs maskiner) skal du ikke sætte CLASSPATH, men bare lægge arkivet i C:\bin\jdk13\jre\lib\ext\. Har du JDK 1.3 derhjemme skal du sikkert udelade bin fra denne smøre.

Under JDK 1.1 skal man sætte CLASSPATH. Under Windows 95/98/ME gøres det i C:\autoexec.bat. Under Windows NT/2000 skal man ind i (tror jeg nok) Start | Settings | Control Panel | System | Environment | User Variables. Hvis din Windows er på dansk hedder det noget andet.

Er det ikke rart at alting kommer i nye versioner hele tiden?

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 11, 2000.


Moderation questions? read the FAQ