Marion Arntzen i SøndagsBT

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei alle I søndagsutgaven av Bergens Tidende var det en helsides reportasje om Marion Arntzen og hennes service for transvestitter. Artikkelen nevnte desverre ikke noe om hvor "nye" tv-er kunne henvende seg for å ta kontakt med henne eller FPE. Såvidt jeg husker var hun bare omtalt som "Marion Arntzen på Toten". Det hadde vært kjekt om miljøet i Bergen kunne bli større.

Siv.

-- Siv (siv_clausen@hotmail.com), December 11, 2000

Answers

Hvordan kontakte Marion m.m.

Det er flott at noen har lagt merke til det. "Mannen" som Marion benytter seg av er min "bror", Bjørn. Se for øvrig i siste Intermezzo som skal komme nå en av disse dagene. Artikkelen er skrevet av to journaliststudenter ved Høgskolen i Oslo, og jeg har hatt den glede av å kunne samarbeide med disse.

Jeg forsøkte rett i forkant å få med en rubrikk der det stod hvor folk kunne henvende seg i tilfelle informasjon, men det var ikke så lett. Men for de av dere som ikke allerede vet det, så kan Marion kontaktes på tlf. 61 16 91 46 eller pr. epost maarnt@online.no

"snail"-mail adressen er: Marion Arntzen, Postboks 50, 2849 KAPP.

Lykke til!

Ellen Synnøve

-- Ellen Synnøve Lien (ellenslien@hotmail.com), December 11, 2000.


Flott Marion Og Ellen Synnøve

Ville bare gratulere dere begge med en fin repotasje i BT fant linken dit på FPE sin hjemmeside. Å flott at du også viser deg fram Ellen Synøve Velkommen i Klubben :-)Å Takk igjen Til Marion . Flott at du blir med å står på for oss. Kaja

-- Kaja (kajath@online.no), December 11, 2000.

Moderation questions? read the FAQ