Det Nye

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

I Desemberutgaven av " Det Nye" er det en repotasje om Dominique som er Svensk TS og Toppmodell. Det Er Kristin som skrev om meg da jeg var der og Astrid som også tok bildene av meg som har laget repotasjen å De har fått med Linken til FPE sin hjemmeside sammen med Linken til LFTS BRA!!!! Kaja

-- Kaja (Kajath@online.no), December 11, 2000

Moderation questions? read the FAQ