problem med selsort

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

I opgave 85, løbeseddel 12 kan jeg ikke eksekvere sorteringen grundet "Exception in thread "main" java.lang.No suchMethodError:main"

Hvad er der galt?

Med venlig hilsen

Maria Kondor

-- Maria R. Kondor (kondor@it-c.dk), December 11, 2000

Answers

Filen Intsort.java (som der henvises til fra opgave 85 på seddel 11) indeholder ikke nogen main-metode.

Det er fordi du selv skal skrive main-metoden, som så benytter metoden quicksort. Enten kan du kopiere metoden over i din egen fil, eller kalde den som Intsort.quicksort(...).

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 11, 2000.


Moderation questions? read the FAQ