Mærkelig sqlexception

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Problemet består i at når min applet afviklet får den ikke fat i postgresdatabasen, og der genereres gølgende:

Sqlexception Something unusual has occured to cause the driver to fail. Please report this exception: com.ms.security.SecurityExceptionEx[Host]: cannot access "mysql.it-c.dk"

Min kode ser således ud:

public void init() { String url = "jdbc:postgresql://mysql.it- c.dk:5432/Camill"; //forkert url! String usr = "Camill"; String pwd = "Camill"; try { Class.forName("postgresql.Driver"); db = DriverManager.getConnection(url, usr, pwd); st = db.createStatement(); } catch (ClassNotFoundException e) { output.append("kan ikke åbne databasen "+e.getMessage()); } catch (SQLException e) { output.append("Sqlexception "+e.getMessage()); }

Håber på lidt hjælp Christian Stærmose

-- Christian Stærmose (cst@itc.dk), December 06, 2000

Answers

Response to Mærkelig sqlexception

Du skal kalde appletten fra http://mysql.it-c.dk/~cst/whatever.html hvis den skal kunne tale til databasen. Du skal ikke kalde den fra www.it-c.dk, og heller ikke fra applet-viewer.

Du skal lægge applettens .class fil i dit web-katalog, dvs H:\public_html.

Du skal lægge postgresql.jar, udpakket med jar xf postgresql.jar samme sted som appletten. Dette er beskrevet på projekthjemmesiden.

Hvis du har gjort alt dette, og det ikke virker, så skriv igen.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 06, 2000.


Moderation questions? read the FAQ