Kørsel af appletter i browseren

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Jeg lavede en applet, som jeg fint fik vist i browseren. Men da jeg så ændrede i appletten, forblev billedet i browseren det samme (på trods af at jeg havde sat nye knapper og tekstfelter ind). Så prøvede jeg at lave et nyt html-dokument med henvisning til den samme fil, men fik stadig vist det gamle lay-out.

Hvordan får jeg browseren til at vise det ændrede java-program?

Venlig hilsen Mette

-- Mette Bruhn (bruhn@it-c.dk), December 05, 2000

Answers

Response to Kørsel af appletter i browseren

Dette fungerer i hvert fald i Netscape: Hold Shift nede samtidig med at du trykker på Reload med musen. Herved genindlæses applettens klassefiler.

Hvis browseren har fået postgresql.jar galt i halsen (f.eks. den forkerte version) så er det desuden nødvendigt at lukke browseren helt inden man prøver med den nye version.

Hvis der ellers er problemer med en applet, så kig i Communicator | Tools | Java Console --- der kommer de fejlmeddelelser der ellers kommer i DOS-boksen.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 05, 2000.


Moderation questions? read the FAQ