Servletter med databaseadgang

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Der har været (og er) nogle interessante problemer med databaseadgang fra servletter. På mysql.it-c.dk går det af en eller anden grund galt at loade postgresql.Driver og åbne database-forbindelsen db i metoden init().

Hvis man flytter disse operationer til metoderne doGet og doPost, så virker det derimod (f.eks. http://mysql.it-c.dk/grp0/ReadDBServlet). I så fald skal man huske både db.close() og st.close() i slutningen af de samme metoder, ellers blive databaseserveren overfyldt af halvdøde forbindelser.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 05, 2000


Moderation questions? read the FAQ