Jdbc og mysql

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Hvordan får man forbindelse til mysqlserveren på itu?? Vi har hidtil benyttet postgresql, hvor vi har brugt nedenstående kode til at få forbindelse!!

Connection db; Statement st;

String url ="jdbc:postgresql://mysql.it-c.dk/gp"; String usr = "gp"; String pwd ="e2000"; try { Class.forName ("postgresql.Driver"); } catch (ClassNotFoundException e) { System.out.println ("kan ikke finde postgresql"); } db= DriverManager.getConnection (url, usr, pwd);

Nu har vi istedet oprettet en konto til mysqlserveren, men hvordan hulen får man forbindelse til den(sys.adm kunne ikke give os svar!!!)?????????????????????? Vi har forsøgt således (også hvor vi har tilføjet mysql.it-c.dk:8080/itek) String url ="jdbc:mysql://mysql.it-c.dk/itek"; String usr = "itek"; String pwd ="itek"; try { Class.forName ("mysql.Driver"); } catch (ClassNotFoundException e) { System.out.println ("kan ikke finde mysql!!!!!!"); } db= DriverManager.getConnection (url, usr, pwd); M.V.H Andreas

-- Andreas Hare (hare@omk.dk), December 05, 2000

Answers

Driveren hedder fortsat "postgresql.Driver", altså skal I i programmet fortsat skrive

Class.forName ("postgresql.Driver");

men ellers er det OK.

Der er pt bøvl med at tilgå databaser fra servletter, men det arbejdes der på.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 05, 2000.


Moderation questions? read the FAQ