Les dette før du poster noe på FPE-forum

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Nesten alle er blitt flinke til dette, men en aldri så liten oppfrisking kan være kjekt for den som enda ikke har turt å poste noe her:

1 [Post new message] brukes bare når en skal starte en tråd med et nytt tema! Da unngår vi at "samme" diskusjon fortsetter i annenhver ny tråd nedover.

2 [Post reply to this one] brukes når en vil kommentere, svare på eller på annen måte gi uttrykk i relasjon til et allerede postet innlegg. Da trykker du ganske enkelt [Post reply to this one]fra akuratt DET inlegget Da får vi fine tråder i diskusjonene nedover.

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), December 04, 2000


Moderation questions? read the FAQ