Servelt-zone?

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Hej. Er der oprettet en servletzone på IT-C's server? Det fremgår af slide "Side servlet-22" fra forelæsningen den 28.11.00, at en sådan zone skal bruges for at køre servletter. Mvh Henrik

-- Henrik F. Jensen (hfj@mailme.dk), December 04, 2000

Answers

Som det fremgår skal der oprettes en servlet-zone til hver projektgruppe. Der er allerede oprettet ni. Jeg erindrer ikke om du er i en af de grupper der allerede har fået en servlet-zone. Send mig en mail (med det ønskede zone-navn, og navn på det hjemmekatalog i vil have servletterne til at ligge i) hvis I mangler en zone.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 04, 2000.

Moderation questions? read the FAQ