Et beskadiget postgresql-arkiv

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Når vi udfører kommandoen jar tf postgresql.jar (eller jar xf postgresql.jar, som der står på projektsiden) får vi en java.lang.IlligalArgumentException, så det er vel beskadiget? Men vi har prøvet på tre forskellige maskiner, hvor vi har prøvet at hente postgresql.jar ned flere gange - er det så virkelig beskadiget hver gang? Og hvad gør vi så?

-- Anne Mette (anne@it-c.dk), November 29, 2000

Answers

Netscape Navigator (under MS Windows) tror at en .jar-fil er en tekstfil og konverterer derfor Unix-linieskift til DOS-linieskift (som bruges i MS Windows), og det ødelægger filen, der jo slet ikke er en tekstfil. Som Henrik skriver hjælper det (i dette tilfælde) at bruge MS Internet Explorer i stedet, da den ikke er udstyret med samme form for Artificial Stupidity.

Nu har jeg ændret linkene på projekthjemmesiden til at benytte FTP-protokollen i stedet for HTTP; måske det kan få Netscape til at virke ordentligt. Husk at Reloade projektsiden inden I klikker på postgresql.jar-henvisningen.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), November 29, 2000.


Jeg oplevede samme problem, men løste det ved at downloade postgresql.jar via Explorer. Her blev filen tilsyneladende ikke beskadiget, for jeg kunne uden problemer udpakke den med jar xf postgresql.jar

Håber det hjælper

-- Henrik L. Sørensen (hls@it-c.dk), November 29, 2000.


Moderation questions? read the FAQ