programmet kan ikke finde postgresql.Driver

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Vi har lavet et java program til at slette og genoprette vores tabeller på vores database. Det er bygget op som eksemplet fra projekt-hjemmesiden. Oversættes fint. Vi har kopieret postgresql2.jar ned på c:drevet som beskrevet for IT-C maskiner og omdøbt den til postgresql.jar. På trods af dette får vi en fejlmeddelelse: ExceptionClassNotFound om at programmet ikke kan finde postgresql- driveren, når vi prøver at køre programmet. Hvad kan der være galt??? P.S. Vi vil bruge servletter og ikke appletter - vi ved ikke om det har nogen betydning for dette spørgsmål, men nogen af de andre grupper, som bruger appletter, kan tilsyneladende godt få det til at køre.

-- Anne Mette og Sissel (anne@it-c.dk, sissel@it-c.dk), November 29, 2000

Answers

Gå ned i C:\bin\jdk13\jre\lib\ext og udfør jar tf postgresql.jar. Hvis dette giver en liste af filer, så er arkivet i orden. Hvis det giver en fejlmeddelelse, så er det beskadiget (formentlig da i hentede det med Netscape).

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), November 29, 2000.

Moderation questions? read the FAQ