Make-upartist, make-up til fest, make-upkurs.

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Takk for sist til alle sammen.

Takk for en fin weekendtreff. Hyggelig at noen ville benytte seg av å bli sminket til weekendtreff. Skal du på treff å ønsker hjelp til å legge make-up, eller ønsker make-upkurs. Kanskje du trenger make-up/hudpleieprodukter er det bare å kontakte meg. Du kan ringe tlf 40850913. man-fre 12.00-16.00

Vennlig hilsen

Lise Lotte Schönberg Make-upArtist

-- Lise Lotte Schönberg (Team Make-upArtister@hotmail.com), November 28, 2000


Moderation questions? read the FAQ