Import fra superklasse til subklasser

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Når superklassen har en import kommando (ex java.awt.*) og en metode der bruger denne ( paint(Graphics gr)), er der så ikke mulighed for at undlade import i subklasser som bruger samme metode? (Jeg kan ikke få det til at virke)

-- David Graff Nielsen (davidgraff@it.c.dk), November 28, 2000

Answers

Det er filer, ikke klasser, der har import-erklæringer. Så hvis din subklasse er erklæret i samme fil som superklassen skal (og kan) importen ikke gentages, men hvis den er erklæret i en anden fil, så skal importen gentages (forudsat at subklassen overhovedet nævner det der skal importeres).

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), November 28, 2000.

Min email er selvfølgelig davidgraff@it-c.dk

-- David Graff Nielsen (davidgraff@it-c.dk), November 28, 2000.

Moderation questions? read the FAQ