Hoe werken de categorieen hier

greenspun.com : LUSENET : Meest Gestelde Vragen aan Jan-Willem : One Thread

Ik weet niet hoe ik categorieen aan deze applicatie kan toevoegen. Hopelijk kom ik er zo achter

-- Jan-Willem Janssen (jjanssen@home.nl), November 26, 2000

Answers

Je moet dit doen door de ingevulde vragen afzonderlijk te editten

-- Jan-Willem Janssen (jjanssen@home.nl), November 26, 2000.

Moderation questions? read the FAQ