Veninne i Tromsø

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei jeg er en transsexuell som er begynt med hormoner og ønsker kontakt med en i Tromsø eller dame som kan lære meg opp til kvinne

-- Tone (tone39@hotmail.com), November 21, 2000

Moderation questions? read the FAQ