Oplaeg til debat om: Museer paa nettet

greenspun.com : LUSENET : Museer paa nettet : One Thread

Da dette er et engelsksproget debatforum, vil danske bogstavstyper forekomme lidt kryptisk. Beklager. Men jeg haaber, at nogen har lyst til at deltage i debatten alligevel og meget gerne i relation til mit indlaeg i Almanakken.

Der er sikkert nogen ligesom jeg, der er blevet en smule skuffede over hvordan museerne i Danmark praesenterer sig selv og deres samlinger paa internettet. Maaske er der nogen, der har nogle synspunkter/erfaringer, som de vil dele med os andre. Jeg opfordrer derfor alle, der har noget paa hjertet at ytre sig om sagen. Spoergsmålet er altså kort og godt: Hvilke forventninger har vi som museumsbrugere/fagfolk til brugen af IT inden for museumsformidlings området. Jeg vil løbende selv kommentere og bidrage med mine egne synspunkter.

Bedste hilsner, Kim

-- Kim Jacobsen (kjacobsen@it-c.dk), November 18, 2000


Moderation questions? read the FAQ