Norske bokstaver er nå OK

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Fikk mail fra de som driver denne serveren i dag. De har nå fikset problemet med de særnorske karakterene.

Hyggelig at noen faktisk tar klager og bug-rapporter seriøst ikke sant? :)

Tina

-- Tina (tinanor@hotmail.com), November 17, 2000

Answers

Flott å få igjen disse særnorske tegnene - men ikke i overskriftene :-)

Savna deg på høstfesten i helgen :-)

Elin

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), November 19, 2000.


Moderation questions? read the FAQ