det med å´er

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Følgende fejlmelding når man forsøger at opdatere i projektbørsen! Og kun i de tilfælde hvor "å" optræder i projektets titel, resten af projekterne kan godt opdateres. Der er brugt 'urlencode' i det dokument der kaldes fra og eftersom opdateringen virker for de andre projekter, kan der ikke være noget galt med den bagvedliggende kodegenerering...Hvad er der mon så galt? Hilsen Kim

Database operation "1row" failed (exception NSINT, "Query did not return a row.") while executing "ns_db 1row $db $query" invoked from within "set selection [ns_db 1row $db $query] "

-- Kim (kjacobsen@it-c.dk), November 17, 2000


Moderation questions? read the FAQ