Make-up til weekendtreff

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei alle sammen!

Takk for sist til de som kjenner meg. Det er en stund siden jeg har vC&rt pC% foreningens mC8ter og fester. Det er ca 1 C%r siden jeg var der sist og savner dette miljC8et og alle vennene. Grunnen til at jeg ikke har vC&rt aktiv i foreningen er at jeg har hatt det litt travelt med diverse prosjekter. Bl.a make-upartistutdanning jeg tok i vinter. NC% for tiden jobber jeg som freelance make-upartist og driver eget firma for make-upartister/stylister. I tillegg til dette jobber jeg som konsulent for AVON kosmetikk.

Ang. weekendtreff Nov 2000.

For deg som fC8ler deg litt usikker pC% hvordan du skal legge make-up, fortvil ikke. Jeg kan vC&re behjelpelig med C% legge make-up for deg bC%de fredag og lC8rdag. Hvis dette er av intr.kan du kontakte meg fC8r helgen, slik at vi kan avtale tid. Dette vil foregC% pC% hotellet. Jeg har rom der hvor vi kan gjC8re dette. Jeg har fC%tt avtaler med noen allerede, sC% derfor er det viktig C% fC% vite hvor mange det evt. blir, slik at jeg kan tilpasse tider for den enkelte.Du kan ringe eller maile meg for mere info. du kan ringe mellom 1200-2000 hverdager. tlf 40850913.

HC%per vi fC%r en hyggelig weekend.

Vennlig hilsen

Lise Lotte SchC6nberg

-- Lise Lotte SchC6nberg (lise_lotte_schoenberg@hotmail.com), November 13, 2000


Moderation questions? read the FAQ