Helg

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg lurer pC% hvor mange der er som meg som sitter omkled hjemme ferdig sminket og erfornC8yd med tilverelsen og glad for at jeg er transe,med en forstC%elsefull kone ,men likevell savner nerver av av andre transe ? Jeg vet det er samling Oslo snart men det passet ikke meg denne gang, det at jeg har vert er kansje C%rsk til dette innlegg. Klem Emma

-- Emma (emmas@sensewave.com), November 11, 2000

Moderation questions? read the FAQ