Norske tegn

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei

Er det Serveren som betjener FPE-forum som har trC8bbel med vC%re sC&r-norske tegn eller er det nettleseren min? Jeg synes det er litt for j... C% mC%tte vC&re detektiv for C% lese norsk. Skrevet av norkvinner for norkvinner. Eller er jeg bare for kravstor?

Klem og sC%nn Anne-Randi Who is back in town and wants to stay there.

-- Anne-Randi (anneran@sol.no), November 11, 2000

Answers

Det virker som om det er noe galt med serveren. Jeg har sendt en mail til de som driver serveren i dag, sC% fC%r vi bare vente C% se om noe skjer...

Tina

-- Tina (tinanor@hotmail.com), November 11, 2000.


Norske tegn?

Slik ser bokstavene ut på en Macintosh:

Er det Serveren som betjener FPE-forum som har trC8bbel med vC%re sC&r-norske tegn eller er det nettleseren min? Jeg synes det er litt for j... C% mC%tte vC&re detektiv for C% lese norsk. Skrevet av norkvinner for norkvinner. Eller er jeg bare for kravstor?

Klem og sC%nn Anne-Randi Who is back in town and wants to stay there.

Det er ikke noe særlig. Men, men, lite å gjøre med.

-- (oddgerd@online.no), November 22, 2000.


Moderation questions? read the FAQ