Lesestoff

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei

Partneren til broren min har vC&rt pC% biblioteket. Og kom hjem med en tykk forskningsrapport pC% svensk. Den er rimelig ny, og virker grundig. Men kanskje litt vitenskapelig. De blir lett noksC% tC8rre disse forskerne.;-) Men ialla fulla fall, sC% var den veldig OK pC% C% gi meg bedre forstC%else for hvem og hva, men ikke sC% mye hvorfor. Det siste er kanskje ikke sC% viktig;-). Det er mye om Jeg-teorier. Noe som har gjort meg mer bevisst pC% at jeg er to personligheter, og ikke bare en mann som trives med C% gC% i dameklC&r sC%nn dann og vann. Og det var en god fC8lelse C% fC% klargjort akkurat den biten. Blekka;-), heter "Det andra jaget vid manlig transvestism" skrevet av Sam Larsson, og utgitt av Acta universitatis upsaliensis i 1997. Bare tittelen kan jo skremme vannet av noen og enhver Men kan anbefales som sovemedisin i en lang vinter.

Klem og sC%nn Anne-Randi Who is back oin town and are going to stay there-

-- Anne-Randi (anneran@sol.no), November 11, 2000


Moderation questions? read the FAQ