Opgave 9

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hej Martin

Hvordan fC%r man de rC&kker med 0 gennemsnit og 0 antal ratings til at komme frem, sC% at der stC%r filmtitlen/restaurantnavn, 0, 0, rate it pC% en rC&kke?

Jeg har prC8vet CREATE VIEW.... men det fungerer det ikke:-(

Catherine

-- Catherine (cathy@worlonline.dk), November 09, 2000


Moderation questions? read the FAQ