Coyote Ugly

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei alle sammen:-) det skjer ikke sC% mye her pC% forum eller pC% nettet om dagen. C ikke sC% mye pC% transefronten heller om dagen . sC% i dag fikk jeg se at det var Kinoes dag. C Min "Bror" hadde vel mere lyst til C% ligge hjemme pC% sofaen med en C8l C% se pC% "Tore PC% Sporet" ,men Kaja er jo endel yngre en han C% kjeder seg om dagen da det hverken er noe treff eller noe Tv C% vC&re med pC% LOL. SC% derfor tok hun styringen i kveld C% sC% stod jeg der plutselig foran speilet omkledd. C% var pC% veg inn til Munken "Kinoen i Larvik. C Jeg hadde funnet ut at jeg ville gC% pC% "Coyote Ugly" Siden det var filmens dag var det halv pris pC% bilettene. C% kinoen som ofte er halvfull om den er det var helt full av Fjortiser. C der var jo ogsC% " Lille meg kaja" i denne ville gjengen. husket tilbake hvordan det var C% gC% pC% kino for 15- 20 C%r siden da jeg var i den alderen. Men det gikk bra . ingen reagerte spesielt pC% meg . ingen fnising eller peking. sC% for meg var det en liten seier C% transe blant 3-400 fjortiser C% jeg var bare en " Ung Kvinne" pC% Kino. FC8lelsen kan ikke beskrives den mC% oppleves. Fjortiser er jo ikke like "Diskrete" som voksne folk. i allefall ikke nC%r de er i flokk. Filmen var ogsC% morsom C% med mange "Stilige" damer. SC% C% se den omkledd kan absolutt anbefales. En fC%r jo en ekstrabonus nC%r det gjelder spenning nC%r en reiser omkleddd pC% kino. det er spenning bC%de fC8r og etter ikke bare under filmen. SC% nC% er det bare C% vente pC% Norgespremieren av " Charlies Angels" den neste filmen Kaja har sett seg ut Kaja

-- Kaja (kajath@online.no), November 04, 2000

Moderation questions? read the FAQ