Ny i Trondheim

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei Jeg prC8ver meg igjen. Det er ikke alltid like greit C% komme til et nytt sted, uten noen referanser til hva som skjer. PrC8ver derfor pC% denne mC%ten C% komme i kontakt med andre transer i byen. Trondheim er ganske grei C% forholde seg til som transe, har vC&rt litt ute og handlet litt bl.a og har fC%tt bare OK respons. Pluss tilbakemelding pC% at jeg ikke er alene transe. SC% ta gjerne kontakt.

Klem og sC%nn Anne-Randi Who is back in town, and will stay there.

-- Anne-Randi (anneran@sol.no), November 03, 2000


Moderation questions? read the FAQ