NCKEMIIN

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

NCKEMIIN, MINCKIN LOPETAN NYT VIIMEIN TCNNE RAAPUSTELUN...KUN TCMC ON KUULEMA LOPETETTU TCMC FOORUMI, SCCLI ETTEI SYNTYNYT KESKUSTELUA. Siis poistamme suosikeista sivut...bye bye

-- Anonymous, November 02, 2000

Moderation questions? read the FAQ