Bergen

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Er der noen tv i Bergen som kunne tenke seg C% korenspondere via mail med en tv passert de 50 ? jeg har vC&rt medlem av fpe i snart 3 C%r og syntes det er en bra forening for en skap transe som meg. Jeg er ikke sC% mye inne i skapet at jeg ikke vC%ger meg ut blandt andre var pC% samling i Oslo hC8sten 98, det er bare spC8rsmC%l om C8konomi.Det er bare min kone som vet at jeg er tv, fC8ler derfor behov for nC&rmere koktakt med andre transer i mitt omrC%de for snakke om de kvinnelige ting som vi er opptatt av. Hilsen Emma

-- Emma (emmas@sensewave.com), October 28, 2000

Moderation questions? read the FAQ