har nogen brug for kap2-3 i grundbogen?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg har et ekstra sC&t af kap 2-3, som jeg fejlagtigt kom til at printe ud. Giv mig et prej og de er dine!

-- (kjacobsen@it-c.dk), October 27, 2000

Moderation questions? read the FAQ